Ren besked om dit drikkevand

70 % af dig er vand

Kroppen består af ca. 70% vand, så det betyder meget for din sundhed, at det vand du drikker, er rent.

Faktisk er vand det vigtigste levnedsmiddel, du indtager, og derfor anbefales det, at voksne drikker to liter vand og børn én liter vand  i døgnet.

Dit drikkevand er godt

Drikkevandet i Viborg Amt er generelt godt. Alle vandværker skal overholde en række kvalitetskrav, og gør de det ikke, skal vandværket give dig besked.
Hvis drikkevandet forurenes med sprøjtemidler eller andet, går vandværket sammen med amtet, kommunen og embedslægen for at finde en løsning på problemet.

Lovkrav til vandkvaliteten

Danmark er der tre grundlæggende krav til drikkevandet: Det skal være klart, friskt og rent!
Vandet bliver klart, når vandværket filtrerer vandet.
Vandet er friskt, når det har en temperatur på ca. 12 grader. Når det kommer fra undergrunden, er det 8-9 grader, men temperaturen stiger lidt på vandværket. Ledningsnettet, der er gravet 120 cm ned i jorden sikrer, at temperaturen ikke stiger yderligere.
Det er en selvfølge, at vandet skal være rent, så vi trygt kan drikke vandet fra vandhanen.
Drikkevandskvaliteten varierer lidt fra vandværk til vandværk, men der er jævnlig kontrol med drikkevandet.
I Danmark er det et politisk mål, at drikkevandet skal baseres på uforurenet grundvand. Det vil sige, at man ikke ønsker at rense vandet, inden det skal kunne drikkes. Det stiller store krav til beskyttelsen af grundvandet.

Sådan kontrolleres dit drikkevand

 Kommunen beslutter på baggrund af en vejledning fra Miljøstyrelsen, hvor mange stoffer, der skal analyseres for, og hvor tit det skal ske.

Vandværket får kontrolleret vandet:
– én gang hver fjerde år i boringerne
– én gang om året på vandværket
– én gang om året på vandværket for ekstra mange stoffer
– én gang om året hos tilfældigt valgte forbrugere

Prøverne tages og analyseres af et godkendt laboratorium, så vandværket har garanti for, at analyseresultaterne er objektive. Kvalitetskontrollen sker efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Det analyseres der for

 Der analyseres for stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Derudover undersøger vi for bakterier og miljøfremmede stoffer (for eks. giftrester, olie, tungmetaller og lignende), der kan vise, om vandet er forurenet.

På Bedsted Vandværk overholder vi alle gældende grænseværdier.

Hvis der viser sig problemer med kvaliteten af drikkevandet, vil du straks få besked fra os.

Du bor oven på dit vand – pas på det !

Rent drikkevand  er ikke en selvfølge. Hvert år lukkes vandværker på grund af problemer med vandkvaliteten – især nitrat. I Danmark bor vi oven på vort drikkevand og aktiviteter her kan true kvaliteten af grundvandet.
Vi opfordrer dig derfor til at:

– undgå at bruge sprøjtemidler
– undgå spild af olie og kemikalier på jorden
– købe varer hvor der ikke er brugt sprøjtemidler ved produktionen

Fra boring til vandhane

Grundvandet indeholder jern og mangan og en række andre naturlige stoffer fra vandets passage gennem jorden. På vandværket iltes og filtreres vandet, så jern og mangan fjernes og vandet bliver klart og får en god smag. Derefter sendes vandet via ledningsnettet ud til forbrugerne.