Indvinding

Her kommer dit vand fra

Viborg Amt har udpeget det område, hvor vandet til vandværket kommer fra. Her på kortet kan du se, hvor vandet i din vandhane kommer fra. Det er fra det område, regnvandet siver ned i jorden, og efter mange år bliver til det grundvand, der pumpes op af vandværket.

Det er især i dette område vigtigt at være opmærksom på, hvilke aktiviteter, der er i området, så grundvandet kan beskyttes mest muligt.
Bedsted Vandværk pumper ca. 180.000 m3 vand op om året fra de tre boringer du kan se på kortet herunder. Det er nok til ca. 800 husstande. Vandet hentes i ca. 60 meters dybde.

indvinding

screen-shot-2016-09-24-at-13-28-45  Vandværksboring
– –   Vandværkets indvindingsopland