Målere og vinterfrost

Vandværket opfordrer alle forbrugere til at sørge for en forsvarlig frostsikring af målere – både indendørs og i målerbrønd. HUSK – varmen fra jorden er med til at holde måleren frostsikker. Undlad derfor at pakke måleren helt ind i isolerende materiale og sørg for, at dækslet er intakt og lukker tæt.

Hvis skaden er sket  – måleren er frostsprængt.

Forbrugeren skal selv afholde alle udgifter til udskiftning af måler – herunder også måleren. Bestil en VVS-installatør til at udføre arbejdet. Vandværket skal have besked om målerstand på nedtaget måler og nummer på nyopsat måler.