Kontakt vandværket

Fakturaer og opgørelser

Martin Andersen

tlf. 21 41 57 94

post@bedstedvand.dk

Drift og ledningsnet

Tom Nørgaard

tlf. 40 20 94 64

formand@bedstedvand.dk