GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 9. april 2024, kl. 19.00 i cafeteriet i Bedsted-hallen.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for året 2023.
  3. Det reviderede regnskab for 2023 forelægges til godkendelse.
  4. Budget for 2024 forelægges til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår Ejner Kristiansen,

Anders Godiksen og Jørn Pedersen.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  2. Eventuelt.

p.b.v.

Tom Nørgaard

formand

Bedsted Vandværk I/S, Stormgade 26, 7755 Bedsted
Administration: Møllebakken 21, Klitmøller 7700 Thisted

Administration – Tlf. 21 41 57 94
Vagttelefon: 23 72 00 56
E-mail: post@bedstedvand.dk

SMS-besked ved afbrydelse
Vi vil afprøve interessen for at få en SMS-besked, når vandtilførslen bliver afbrudt af en eller anden årsag i kortere eller længere tidsrum. Man kan tilmelde sig ordningen ved at sende en email.

Ved tilmelding giver man samtykke til, at telefonnummer bliver anvendt i forbindelse med kontakt vedrørende levering af vand. Vandværket anvender udelukkende telefonnummer til ovennævnte formål, og videregiver ikke oplysninger til andre.

Send  email med adresse og mobilnr.